Samoan Resources

Share

‘O Faia Fa’atumua O Samoa Mai Tala o le Vavau

Author: 'Aumua Mata'itusi Simanu

Share

More so than most other Polynesian languages, the Samoan language is highly stratified. The common spoken form of Samoan used among friends and peers, for example, would be inappropriate for public speaking at both traditional and non-traditional gatherings.

Learn more

‘O Si Manu a Ali’i

Author: Aumua Mata'itusi Simanu

Share

‘O si Manu a Ali’i is the first comprehensive guide for teachers of Samoan oratory and the Samoan language of respect. It is also an authoritative resource book for students of the language. The author’s insightful descriptions of Samoan culture provide the necessary social contexts for learning these important speech registers. The text is in Samoan.

Learn more

‘O Solo o Sulatoga

Author: Le'autuli'ilagi Taotua Malaeta Fa'asapisapi Sauvao

Share


A Handbook of Expressions in English and Samoan

Author: Hi DOE General Education Branch

Share


Anoafale

Author: Pemerika L. Tauiliili

Share

This book “Anoafale” describes the inter relation ship of the language and culture within the “matai” or the chiefly system of the Samoan people. The language serves as an instrument that peforms various aspects of the culture within the matai system.

Learn more

Everyday Samoan

Author: E. A. Downs

Share


Lau Amata: Leo Upu & Uiga

Author: Evaleon Resource

Share

An Applied Samoan Grammar Workbook


Lau Amata: Nauna Suinauna Soanaupa & Fuiupu Nauna

Author: Evaleon Resource

Share


Le Tu Manu ae Tu Logologo

Author: Pemerika L. Tauiliili

Share

Learn more

Lupe O Le Foaga

Author: Fofo Sunia

Share


Matua Faitama

Author: Fofo Sunia

Share

A complete parenting guide in Samoan.

Learn more

Measina a Samoa

Author: Fofo Sunia

Share


O ‘Ati ma Lona Faamanuiaga

Author: Tootoo Aleki

Share


O La Ta Gagana

Author: Tusia e Aiono

Share


O Pelega o Fanau: Treasuring Children

Author: SAASIA Sala Fa'asaulala Tagoilelagi-Leota & Tafili Utumapu-McBride

Share


1 2 Next › Last »

Comments are closed